שירות התמ"ג יכולה לספק לך את כל השיטות המוזכרות למטה.

מאגר מידע של שיטות תמ"ג

תמ"ג חד מימדי

מימן [כולל פרוטון ‌(1H)‏], 13פחמן, חנקן, 19פלואור, 31זרחן, וגרעינים אחרים/תמ"ג רב גרעיני.

APT, DEPT ו-1D-INADEQUATE

תמ"ג דו מימדי

הומוגרעינית

דרך קשרים: COSY, TOCSY, 2D-INADEQUATE, 2D-ADEQUATE

דרך מרחב: NOESY, ROESY

הטרוגרעיני והגברת קישוריות דרך קשרים

צימוד קצר תווח

צימוד ארוך תווח

מצב מוצק

ניסיונות אחרים

כרומטוגרפיית תמ"ג, דיפוזיה (פעפוע), תהליכים דינמיים (חילופ צורה כימי וקינטיקה), רלקסציה (תפוגה) (T1 ו-T2) ותופעות איזוטופיות

שיעורים

פענוח בתמ"ג (2006)

שימוש בספקטרומטר תמ"ג (2003)

פענוח חומר בלתי מזוהה (2003)