לקדמיום (Cd) יש שני גרעינים פעילי תמ"ג ספין חצי, 111Cd ו-113Cd, שנותנים סיגנלים חדים (תרשים 1) פרוס על תחום היסט כימי רחב. 113Cd קצת יותר רגיש ולכן הוא המועדף בדרך כלל. משתמשים בתמ"ג קדמיום לחקר תרכובות ארגנוקדמיום, קדמיום או-אורגנית וקישור קדמיום לחלבונים ותרכובות ביולוגיות אחרות.

תרשים 1. השוואת ספקטרומי תמ"ג (עם הרפת צימוד) של איזוטופי קמיום 111Cd ו-113Cd בדימתיל קדמיום טהור

ספקטרום קדמיום

לכל סוג תרכובת קדמיום יש טווח היסט כימי אופייני (תרשים 2).

תרשים 2. טווחי היסט כימי של תמ"ג קדמיום

תווחי היסטים כימיים לתמג קדמיום

שני גרעיני קדמיום מפוצלים על ידי גרעינים אחרים. דווחו על צימוד ל-1H, 13C, 31P ו-77Se. בגרעין הנצמד נראים שני צימודים כלווינים כמו בספקטרום פחמן בתרשים 3. צימוד אופייני חד-קשרי לפחמן בסביבות 500 הרץ עם הצימוד ל-111Cd קצת יותר קטן מזה של 113Cd.

תרשים 3. ספקטרום תמ"ג 13C של Me2Cd שמראה צימוד לשני גרעיני קדמיום

ספקטרום פחמן צמוד לקדמיום

צימודים אפניים דו- ותלת-קשריים לפרוטון בסביבות 50 הרץ. ההבדל בין קבועי צימוד בין 111Cd ו-113Cd לבין פרוטון כה קטן שהם נראים ממוזגים בספקטרון בתרשים 4.

תרשים 4. ספקטרום תמ"ג 1H של Me2Cd שמראה לכאורה צימוד יחיד לשני גרעיני קדמיום

ספקטרום פרוטון צמוד לקדמיום

הגברת הפרדה מפריד בין שני הצימודים (תרשים 5).

תרשים 5. ספקטרום תמ"ג 1H של Me2Cd שמראה צימודים נפרדים לכל גרעין קדמיום

ספקטרום פרוטון צמוד לקדמיום

תמ"ג 111קדמיום

(111Cd) 111קדמיום הוא קצת פחות רגיש מ-113Cd ולכן בדרך כלל לא הגרעין המועדף של קדמיום. הואגרעין ספין חצי ונותן סיגנלים חדים (תרשים 6).

תרשים 6. ספקטרום תמ"ג 111Cd של Me2Cd שמראה צימוד ל-13C כלוויינים

ספקטרום 111קדמיום

קדמיום הרבה להצתמד לגרעינים אחרים, 1H, 13C, 19F וכו'. ניתן להתפטר מצימוד לפרוטון על ידי הפרת ציוד כמו בתרשים 6. הספקטרום הנצמד של דמתיל קדמיום (תרשים 7) מראה צימוד דו-קשרי לפרוטון, (2J111Cd,H) של 49.6 הרץ.

תרשים 76. ספקטרום תמ"ג 111Cd של Me2Cd טהור שמראה צימוד ל-1H

ספקטרום 111קדמיום צמוד לפרוטון

תכונות גרעין ה-111Cd

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין1/2
שכיחות בטבע12.80%
תחום ההיסט הכימי‎650 ppm‌, בין -0 ל-650
יחס התדירויות (Ξ)21.215480%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)Me2Cd
רוחב פס של חומר הייחוס2.7 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.65
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית1.25 × 10-35
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר6.69 × 10-3
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית7.27
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר59.8

תמ"ג 113קדמיום

(113Cd) 113קדמיום הוא קצת יותר רגיש מ-111Cd ולכן הוא בדרך כלל הגרעין המועדף של קדמיום. הואגרעין ספין חצי ונותן סיגנלים חדים (תרשים 8).

תרשים 8. ספקטרום תמ"ג 113Cd של Me2Cd שמראה צימוד ל-13C כלוויינים

ספקטרום 113קדמיום

קדמיום הרבה להצתמד לגרעינים אחרים, 1H, 13C, 19F וכו'. ניתן להתפטר מצימוד לפרוטון על ידי הפרת ציוד כמו בתרשים 8. הספקטרום הנצמד של דמתיל קדמיום (תרשים 9) מראה צימוד דו-קשרי לפרוטון, (2J113Cd,H) של 51.9 הרץ.

תרשים 76. ספקטרום תמ"ג 113Cd של Me2Cd טהור שמראה צימוד ל-1H

ספקטרום 113קדמיום צמוד לפרוטון

תכונות גרעין ה-113Cd

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין1/2
שכיחות בטבע12.22%
תחום ההיסט הכימי‎650 ppm‌, בין -0 ל-650
יחס התדירויות (Ξ)22.193175%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)Me2Cd
רוחב פס של חומר הייחוס2.5 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.65
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית1.35 × 10-3
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.0125
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית7.94
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר65.0

מקורות

בטיחות

הוראת בטיחות: חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מאוד, יש להתייעץ עם נאמן בטיחות או כימאי לפני העבודה אתם . כאשר החומרים אינם מוכרים על נאמן הבטיחות או הכימאי לחפש בספרות המקצועית מידע בקשר אליהם. הממסים המשמשים לבדיקות תמ"ג הם ברובם דליקים ורעילים. TMS לדוגמא רעיל ודליק, יש להשתמש בכפפות ולעבוד במנדף. בחיוחד, קדמיום הוא מסרתן רעיל: כבוש כפפות מגן. דימתיל קדמיום נדיף: לבוש ביגוד מגן ועבוד במנדף. כפפות לטקס לא מגינות.