ספין - מספר הספין המגנטי של הגרעין. הסיגנל של גרעין בעל ספין ½ הוא חד בדרך כלל, לעומת זאת הסיגנלים של גרעינים בעלי ספין גדול מ-½ רחבים. רוחב הסיגנל משתנה בהתאם לגודל המומנט הארבע-קוטבי (קוודרופולארי) וחוסר הסימטריה בסביבת הגרעין. ככל ששני גורמים אלו גדולים יותר כך יהיה הסיגנל רחב יותר. אינדיקציה לעצמת ההתרחבות ניתן לקבל מפקטור רוחב הפס (ראה להלן). לעיתים הסיגנלים רחבים עד שלא ניתן למדוד אותם בספקטרומטר תמ''ג לרזולציה גבוהה. תופעת הפארהמגנטיות של החומר הנמדד גם גורמת להתרחבות הסיגנל אך היא אינה קשורה למומנט הארבע-קוטבי ולחוסר הסימטריות של החומר.

שכיחות טבעית - הכמות באחוזים של איזוטופ מכלל האיזוטופים של גרעין מסויים כפי שהיא בטבע.

טווח ההיסט הכימי - הטווח שבו מצויים רוב ההיסטים הכימיים שלגרעין מסויים, לעיתים נדירות יופיעו היסטים כימיים מחוץ לטווח זה.

יחס התדירויות - (מסומן כ-Ξ, אות יווני קסי) היחס המשמש לייחוס היסט כימי שבין התדירות בהיסט לאפס ppm של גרעין מסויים לעומת תדירות הפרוטון של TMS מדולל ב-CDCl3 כפי שנקבעה על ידי ‎IUPAC‏  [(R. K. Harris, et al., Pure Appl. Chem., 73, 1795 (2001]‏.

חומר יחוס – חומר שההיסט הכימי שלו נבחר כאפס עבור אותו גרעין לפני (מבחינה היסטורית) ההגדרות שנקבעו על ידי IUPAC. במעבדה שלנו כאשר נמסר נתון לגבי היסט כימי הוא יחסי להגדרות שנקבעו על ידי IUPAC.

רוחב פס יחסי - רוחב הפס בחצי הגובה של הסיגנל של חומר היחוס כפי שנמדד בטמפרטורת החדר ובספקטרומטר של 400 מגההרץ.

T1 יחסי – זמן ההרפייה האורכי של חומר היחוס בטמפרטורת החדר כפי שנמדדה בספקטרומטר של 400 מגההרץ.

רגישות יחסית ל-1H בשכיחות הטבעית - הרגישות של גרעין כלשהו כשהוא בשכיחות של 100% יחסית לרגישות של 1H.

רגישות יחסית ל-13C בשכיחות הטבעית - הרגישות של גרעין כלשהו בשכיחות הטבעית יחסית לרגישות של 13C בשכיחות הטבעית שלו שהיא 1.108%.

רגישות יחסית ל-13C כאשר הגרעין הנמדד מועשר - הרגישות של גרעין כלשהו כשהוא בשכיחות של 100% יחסית לרגישות של 13C בשכיחות הטבעית שלו שהיא 1.108%.

פקטור רוחב הפס – פקטור רוחב הפס מסמן את עצמת ההתרחבות של סיגנל כפי שנכתב לעיל הוא מושפע מהאפקטים של המומנט ארבע-הקוטבי ומחוסר הסימטריה של הגרעין. ניתן לחשב אותו ממשוואה 1 כאשר I הוא המספר הקוונטי של הספין ו- Qהוא המומנט הארבע-קוטבי. עבור גרעינים בעלי ספין ½ הפרמטר הזה שווה לאפס ובטבלאות של תכונות הגרעין הוא אינו מופיע. ראה R. K. Harris and B. E. Mann, Eds., NMR and the Periodic Table, Academic Press, New York, 1978

משוואה 1. Q^2(2I+3)/I^2(2I+1)