77סלניום (77Se) הוא גרעין ספין חצי בעל רגישות נמוכה שנותן סיגנלים חדים פרוס על טווח היסט כימי רחב מאוד. לכל סוג של תרכובת סלניום יש תחום היסט הכימי ייחודי (תרשים 1).

תרשים 1. טווחי היסט כימי של סלניום עם הפרת צימוד מפרוטון

תווחי היסטים כימיים לתמג סלניום

משתמשים בתמ"ג (תרשים 2) הרבה לחקור תרכובות אורגנוסלניום כמו סלנוזנתנון (תרשים 3) ובחקר קשירת סלניום לחבונים.

תרשים 2. ספקטרום תמ"ג 77Se של סלנוזנתנון (0.1M) ב-CDCl3 עם הפרת צימוד מפרוטון

ספקטרום סלניום

תרשים 3. מבנה מולקולרי של סלנוזנתנון

סלנוזנתון

סלניום מרבה להראות צימוד לגרעינים אחרים, 1H, 13C, 15N, 19F, 31P, וכו'. בנוסף הוא מראה צימוד הומוגרעיני עם צימוד סלניום-סלניום תלת-קשרי בין 10 ל-100 הרץ תלוי בסטריוכימיה. ניתן הפר צימוד מפרוטון כמו בתרשים 2. הפקטרום הצמוד של סלנוזנתון (תרשים 4) מראה צימוד דרך שלושה קשרים ל-H1 (3JSe,H) של 11.6 הרץ, דרך ארבע קשים ל-H2 (4JSe,H) ודרך חמישה קשרים ל-H3 (5JSe,H) של 1.2 הרץ. לא הובחן צימוד דרך ששה קשרים אך הוא צפוי להיות בסביבות 0.5 הרץ.

תרשים 4. ספקטרום תמ"ג 77Se של סלנוזנתנון (0.1M) ב-CDCl3 שמראה צימוד לפרוטון

ספקטרום סלניום צמוד לפרוטון

צימוד לסלניום נראה כלווינים על ספקטרום הפרוטון (תרשים 5). הם מופיעים רק כלווינים משום ששכיחות 77Se היא רק 7.63%.

תרשים 5. ספקטרום תמ"ג 1H של סלנוזנתנון (0.1M) ב-CDCl3 שמראה צימוד לסלניום

ספקטרום פרוטון צמוד לסלניום

צימוד ל-13C מופיע כסיגנלי לווין קטנים בספקטרום ה-77Se (תרשים 6). כאן מופיע צימוד עד לשלושה קשרים. קבועי צימוד חד קשריים בסביבות 100 הרץ, צימוד דרך שניים או שלושה קשרים נעים בין 5 עד 35 הרץ וצימוד לטווח ארוך יותר פחות מ-3 הרץ.

תרשים 6. ספקטרום תמ"ג 77Se של סלנוזנתנון (0.1M) ב-CDCl3 עם הפרת צימוד מפרוטון שמראה לווינים שנוביעם מצימוד ל-13C

ספקטרום סלניום עם לוויני 13C

צימוד בין סלניום לפחמן מופיע כלווינים בסיגנלים של ספקטרום תמ"ג 13C (תרשים 7).

תרשים 7. ספקטרום תמ"ג 13C של סלנוזנתנון (0.1M) ב-CDCl3 עם הפרת צימוד מפרוטון שמראה לווינים שנוביעם מצימוד ל-77Se

ספקטרום פחמן עם לוויני 77Se

תכונות גרעין ה-77Se

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין1/2
שכיחות בטבע7.63%
תחום ההיסט הכימי‎3000 ppm‌, בין -2000 ל-1000
יחס התדירויות (Ξ)19.071513%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)Me2Se
רוחב פס של חומר הייחוס~0.5 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות ~30
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית5.37 × 10-4
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר7.04 × 10-3
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית3.15
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר41.3

מקורות

בטיחות

הוראת בטיחות: חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מאוד, יש להתייעץ עם נאמן בטיחות או כימאי לפני העבודה אתם . כאשר החומרים אינם מוכרים על נאמן הבטיחות או הכימאי לחפש בספרות המקצועית מידע בקשר אליהם. הממסים המשמשים לבדיקות תמ"ג הם ברובם דליקים ורעילים. TMS לדוגמא רעיל ודליק, יש להשתמש בכפפות ולעבוד במנדף. במיוחד, תרכובות סלניום רעילים או רעילים מאוד, עבוד במנדף כבוש כפפות מתאימות וביגוד מגן. כפפות לטקס אינו מגנות מספיק נגד תרכובות אורגנוסלניום.