לרובידיום יש שני גרעינים פעילי תמ"ג, 85Rb ו-87Rb, שניהם ארבע קוטביים שנותנים סיגנלים רחבים מאוד עם תחום היסט כימי רחב. מעדיפים את 87Rb מאחר שהוא רגיש יותר ונותן סיגנלים פחות רחבים מאשר 85Rb (תרשים 1). משתמשים בתמ"ג רובידיום בעיקר להבחין בקישור על ידי הרלקסציה שלו בתמיסות מימיות כתחליף לאשלגן משום שאשלגן פחות רגיש.

תרשים 1. השוואה בין האיזוטופים של רובידיום בתנאים דומים עבור RbCl (1M) ב-D2O

ספקטרום רובידיום

לשני האיזוטופים אותם היסטים כימיים (תרשים 2) אך אין הרבה מידע.

תרשים 2. טווחי היסט כימי של תמ"ג רובידיום

תווחי היסטים כימיים לתמג רובידיום

תמ"ג 85רובידיום

(85Rb) 85רובידיום (תרשים 3) הוא גרעין בעל ספין 5/2 ולכן הוא ארבע קוטבי. כתוצאה מכך הסיגנל מתרחב עם אסימטריית הסביבה. הוא פחות רגיש ונותן סיגנלים רחבים יותר מ-87Rb ולכן 85Rb אינו הגרעין המועדף לתמ"ג רובידיום אלא אם חוקרים העשרה איזוטופית.

תרשים 3. ספקטרה תמ"ג 85Rb של RbCl ב-D2O

ספקטרום 85רובידיום

תכונות גרעין ה-85Rb

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין5/2
שכיחות בטבע72.17%
תחום ההיסט הכימי‎110 ppm‌, בין -30 ל-80
יחס התדירויות (Ξ)9.654943%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)0.01 M RbCl ב-D2O
רוחב פס של חומר הייחוס152 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.00185
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית7.67 × 10-3
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.0106
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית45.0
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר62.4
פרמטר רוחב פס‎240 fm4

תמ"ג 87רובידיום

(87Rb) 87רובידיום הוא גרעין בעל ספין 3/2 ולכן הוא ארבע קוטבי. כתוצאה מכך הסיגנל מתרחב עם אסימטריית הסביבה. הוא יותר רגיש ונותן סיגנלים חדים יותר מ-85Rb ולכן 87Rb הוא הגרעין המועדך לתמ"ג רובידיום א. בתרשים 4, הסיגנל של RbCl הרבה יותר חד מזה של רובידיום דיפנילאנתרצן.

תרשים 4. ספקטרה תמ"ג 87Rb של RbCl ב-D2O ורובידיום דיפנילאנתרצן

ספקטרום 87רובידיום

תכונות גרעין ה-87Rb

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין3/2
שכיחות בטבע27.83%
תחום ההיסט הכימי‎110 ppm‌, בין -30 ל-80
יחס התדירויות (Ξ)32.720454%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)0.01 M RbCl ב-D2O
רוחב פס של חומר הייחוס149 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.005
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית0.0493
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.177
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית290
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר1042
פרמטר רוחב פס‎83 fm4

מקורות

בטיחות

הוראת בטיחות: חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מאוד, יש להתייעץ עם נאמן בטיחות או כימאי לפני העבודה אתם . כאשר החומרים אינם מוכרים על נאמן הבטיחות או הכימאי לחפש בספרות המקצועית מידע בקשר אליהם. הממסים המשמשים לבדיקות תמ"ג הם ברובם דליקים ורעילים. TMS לדוגמא רעיל ודליק, יש להשתמש בכפפות ולעבוד במנדף. בחיוחד, מלחי רובידיום רעילים במנות גדולות מאוד. זה בנוסף לרעילות אפשרית מהאניון. 87Rb קצת מאוד רדיואקטיבי אך לא סביר שזה מהווה סיכון מיוחד.