תופעת האוברהאוזר גרעינית (NOE)

כאשר גרעין מסויים מעורר מגנטית והגרעים השכן נמצא בשיווי משקל, מתרחשת הרפייה (רלקסצייה) בין שני הגרעינים. בשל אותו הרפייה עוצמת הסיגנל של הגרעין שהיה בשיווי משקל משתנה. עבור פחמן ופרוטן שכניו ניתן לראות הגברה של כמעט פי ארבע בעוצמת הסיגנל של הפחמן עקב הפרת צימוד. לעומת זאת בספקטרום של 15חנקן התופעה שלילית ומנמיך את הסיגנל של 15חנקן ב-89%.

ככל שהמרחק הפיזית בין הגרעין הנמצא בשיווי משקל לגרעין המעורר קטן יותר, כך צפוי השינוי להיות גדול יותר. השינוי אבור פחמן שני קשרים מהפרוטון כ-3% לעומת עד 297% דרך קשר אחד. ניתן להשתמש בתלות הזאת להעריך מרחק בין גריעינים בניסוי דו-מימדי כמו NOESY או ROESY.

חזרה לראש העמוד

NOE, שירות התמ"ג שלנו, שיטות תמ"ג, תזרה לדף הבית

©Roy Hoffman and Yair Ozery, The Hebrew University, Revised 2010-10-24T013:21+02