צוות התמ"ג

Dr. Dmitri Gelman Dr. Roy Hoffman Mr. Yair Ozery Dr. Dmitri Gelman, Dr. Roy Hoffman, Mr. Yair Ozery

צוות התמ"ג, השתמש בשירות התמ"ג שלנו, הצוות, דמיטרי גלמן, רוי הופמן, יאיר עוזרי

© Roy Hoffman, The Hebrew University, Revised 2011-01-24T15:36+02