לתליום (Tl) יש שני גרעינים פעילי תמ"ג 203Tl ו-205Tl. 205Tl רגיש יותר ונותן סיגנלים חדים יותר מאשר 203Tl (תרשים 1). לכן הגרעין המעודף של תליום הוא 205Tl. שני הגרעינים הם ספין חצי ונותנים סיגנלים חדים כאשר אין חמצן. מלחי תליום רבים קושרים חמצן מהאוויר שגורם להתרחבות פרהמגנטיים של עשרות הרץ. לתליום יש טווח היסט כימי רחב מאוד (תרשים 2). התדר של תליום מחוץ לטווח של רוב גלאי תמ"ג לכן כמעט ולא חוקרים את תמ"ג תליום.

תרשים 1. השוואה בין 203Tl ו-205Tl עבור TlNO3 ב-D2O השוואה בין גרעיני תליום

תרשים 2. היסט כימי של תליום היסט כימי של תליום

תמ"ג 203תליום

203Tl נותן סיגנלים פחות רגישים וקצת יותר רחבים מ-205Tl. לכן 205Tl (תרשים 3) הוא הגרעין התליום המועדף.

תרשים 3. ספקטרום 203Tl עבור TlNO3 ב-D2O השוואה בין גרעיני תליום

תכונות גרעין ה-187Os

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין1/2
שכיחות בטבע29.52%
תחום ההיסט הכימי‎5300 ppm‌, בין -200- ל-5100
יחס התדירויות (Ξ)57.126200%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)TlNO3 דליל ב-H2O
רוחב פס של חומר הייחוס100 הרץ באוויר
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוס0.02 שניות
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית0.0579
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר.0196
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית340
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר1152

תמ"ג 205תליום

205Tl (תרשים 4) נותן סיגנלים רגישים וקצת יותר חדים מ-203Tl. לכן 205Tl הוא גרעין התליום המועדף.

תרשים 3. תמ"ג 205Tl עבור TlNO3 ב-D2O ספקטרום 205תליום

תכונות גרעין ה-205Tl

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין1/2
שכיחות בטבע70.48%
תחום ההיסט הכימי‎5300 ppm‌, בין -200- ל-5100
יחס התדירויות (Ξ)57.683838%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)TlNO3 דליל ב-H2O
רוחב פס של חומר הייחוס70 הרץ באוויר
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוס0.03 שניות
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית0.142
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.201
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית836
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר1186

בטיחות

חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מאוד, יש להתייעץ עם נאמן בטיחות או כימאי לפני העבודה אתם . כאשר החומרים אינם מוכרים על נאמן הבטיחות או הכימאי לחפש בספרות המקצועית מידע בקשר אליהם. הממסים המשמשים לבדיקות תמ"ג הם ברובם דליקים ורעילים. TMS לדוגמא רעיל ודליק, יש להשתמש בכפפות ולעבוד במנדף. במיוחד, תליום ומלחים של תליום רעילים מאוד.

מקורות