לרניום (Re) יש שני גרעינים פעילי תמ"ג עם רגישות נמוכה, 185Re ו-187Re. 187Re יותר רגיש ונותן סיגנלים רחבים פחות מ-185Re (תרשים 1). לכן 187Re מועדף שני הגרעינים ארבע קוטביים ונותנים סיגנלים רחבים במיוחד אפילו למולקולות קטנות בסביבה סימטרית. לרניום אין מידע על היסטים כימיים. לכן כמעט ולא משתמשים בתמ"ג רניום.אין מידע לגבי רניום הוא מקרא מיוחד של שני גרעינים עם תדרים מספיק קרובים כדי להיראות בספקטרום אחד עם שפקטרומטר רגילה להפרדה גבוהה (תרשים 2).

תרשים 1. השוואה בין תמ"ג 185Re ו-187Re עבור NH4ReO4 (0.1 M) ב-D2O

ספקטרום רניום

תרשים 2. שני הגרעינים של רניום באותו ספקטרום

שני גרעינים של רניום

תמ"ג 185רניום

185Re (תרשים 3) נותן סיגנלים פחות רגישים ורחבים מ-187Re. לכן 187Re הוא הגרין המועדף.

תרשים 3. תמ"ג 185Re עבור NH4ReO4 (0.1 M) ב-D2O

ספקטרום 185רניום

תכונות גרעין ה-185Re

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין5/2
שכיחות בטבע37.40%
תחום ההיסט הכימילא ידוע
יחס התדירויות (Ξ)22.524600
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)0.1 M NH4ReO4 ב-D2O
רוחב פס של חומר הייחוס11000 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוס0.00002 שניות
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית0.0519
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.139
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית305
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר816
פרמטר רוחב פס‎15000 fm4

תמ"ג 187רניום

187Re (תרשים 4) נותן סיגנלים יותר רגישים וpju, רחבים מ-185Re. לכן 187Re הוא הגרין המועדף.

תרשים 4. תמ"ג 187Re עבור NH4ReO4 (0.1 M) ב-D2O

ספקטרום 187רניום

תכונות גרעין ה-187Re

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין5/2
שכיחות בטבע62.60%
תחום ההיסט הכימילא ידוע
יחס התדירויות (Ξ)22.751600%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)0.1 M NH4ReO4 ב-D2O
רוחב פס של חומר הייחוס9000 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוס0.00002 שניות
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית0.0895
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.143
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית526
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר8401
פרמטר רוחב פס‎14000 fm4

בטיחות

הוראת בטיחות: חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מאוד, יש להתייעץ עם נאמן בטיחות או כימאי לפני העבודה אתם . כאשר החומרים אינם מוכרים על נאמן הבטיחות או הכימאי לחפש בספרות המקצועית מידע בקשר אליהם. הממסים המשמשים לבדיקות תמ"ג הם ברובם דליקים ורעילים. TMS לדוגמא רעיל ודליק, יש להשתמש בכפפות ולעבוד במנדף. מלחים של רניום עלולים להיות רעילים.

מקורות