לנחושת (Cu) יש שני גרעינים פעילי תמ"ג, 63Cu ו-65Cu עם תחום היסט כימי רחב מאוד (תרשים 1). שני הגרעינים ארבע קוטבייפ ולכן נותנים סיגנלים יחסית רחבים במוקלולות קטנות וסיגנלים רחבים מדי לראות בספקטרומטר רגיל במולקולות בינויות וגדולות. 63Cu רגיש יותר אך 65Cu נותן סיגנלים קצת יותר רחבים (תרשים 2). בדרך כלל מעדיפים את 63Cu.

תרשים 1. טווחי היסט כימי של תמ"ג נחושת

תווחי היסטים כימיים לתמג נחושת

תרשים 2. השוואה בין תמ"ג 63Cu ו-65Cu של CuCl ב-CD3CN. 63Cu נותן יותר רגישות ואילו 65Cu נותן סיגנלים קצת צרים יותר.

ספקטרום נחושת

לכל סוג של נחושת יש טווח היסט כימי ייחודי (תרשים 1). ניתן לראות ספקטרום נחושת רק במצב חימצון (I) משום ש-(II) הוא פרהמגנתי.

תמ"ג 63נחושת

בדרך כלל בוחרים בגרגין 63Cu (תרשים 3) משום שהוא רגיש יותר מ-65Cu למרות שהוא נותן סיגנלים קצת יותר רחבים.

תרשים 3. ספקטרה תמ"ג 63Cu של CuCl ב-CD3CN

ספקטרום 63נחושת

תכונות גרעין ה-63Cu

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין3/2
שכיחות בטבע69.7%
תחום ההיסט הכימי‎1100 ppm‌, בין -300 ל-800
יחס התדירויות (Ξ)26.515473%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)[Cu(CH3CN)4][ClO4] + 10% C6D6
רוחב פס של חומר הייחוס400 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.0004
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית0.0650
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.0940
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית382
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר552
פרמטר רוחב פס‎650 fm4

תמ"ג 65נחושת

65Cu (תרשים 4) פחות רגיש מ-63Cu למרות שהוא נותן סיגנלים קצת פחות רחבים. 65Cu שימושי רק לבדוק את מעשרת האיזוטופ ובמקרה נדיר שההפרדה חשובה ביותר.

תרשים 4. ספקטרה תמ"ג 65Cu של CuCl ב-CD3CN

ספקטרום 65נחושת

תכונות גרעין ה-65Cu

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין3/2
שכיחות בטבע30.83%
תחום ההיסט הכימי‎1100 ppm‌, בין -300 ל-800
יחס התדירויות (Ξ)28.403693%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)[Cu(CH3CN)4][ClO4] + 10% C6D6
רוחב פס של חומר הייחוס400 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.0004
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית0.0354
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.115
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית208
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר675
פרמטר רוחב פס‎550 fm4

בטיחות

הוראת בטיחות: חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מאוד, יש להתייעץ עם נאמן בטיחות או כימאי לפני העבודה אתם . כאשר החומרים אינם מוכרים על נאמן הבטיחות או הכימאי לחפש בספרות המקצועית מידע בקשר אליהם. הממסים המשמשים לבדיקות תמ"ג הם ברובם דליקים ורעילים. TMS לדוגמא רעיל ודליק, יש להשתמש בכפפות ולעבוד במנדף. בחיוחד,מלחי נחושת רעילים.