לברום (Br) יש שני גרעינים פעילי תמ"ג, 79Br ו-81Br מפורס על טווח היסט כימי רחב (תרשים 1). שני הגרעינים ארבע קוטביים ולכן נותנים סיגנלים רחבים מיונים בסביבה סימטרית וסיגנלים רחבים מדי כדי להיראות בספקטרומטר תמ"ג רגיל אפילו במולקולות קטנות. כתוצאה מכך תמ"ג ברום מוגבל לחקר רלקסציה וקישור ליוני ברום. 81Br יותר רגיש ונותן סיגנלים צרים יותר מ-79Br (תרשים 2) ולכן 81Br הוא הגרעין המועדף. למרות זאת, ל-79Br יש תדר מאוד קרוב ל-13C ובדרך כלל ניתן לראותו בגלאי מיוחד לפחמן. בגלל זה וגם משום שהוא נותן לוויני סיבוב ארבע קוטבי ברורים במצב מוצק (תרשים 4), משתמשמים בו רבות בתמ"ג מצב מוצק לאזן את זווית הקסם. אין הרב מידה על היסטים כימיים (תרשים 1).

תרשים 1. טווחי היסט כימי של תמ"ג ברום

תווחי היסטים כימיים לתמג ברום

תרשים 2. השוואה בין תמ"ג 79Br ו-81Br של KBr ב-‎D2O‏. ‎81Br‌ הוא הרגיש יותר ונותן סיגנלים צרים יותר.

ספקטרום ברום

תרשים 3. הסיגנל של 79Br (בימין) באותו ספקטרום של סיגנלי 13C (בשמאל) עבור KBr ואצטון ב-D2O. סקלות היסט הכימי הם עבור 13C (עליון) ו-79Br (תחתון).

ספקטרום ברום ופחמן ביחד

תמ"ג 79ברום

79Br (תרשים 5) פחות רגיש ונותן סיגנלים רחבים יותר מאשר 81Br ולכן הוא לא הגרעין המועדף לתמ"ג בנוזלים בדרך כלל. אולם ל-79Br תדר מאוד קרוב ל-13C (תרשים 3) ובדרך כלל ניתן לראותו בעזרת גלאי מיועד לפחמן. בגלל שה ומשום שהוא נותן לווייני סיבוב ארבע קוטביים ברורים במצב מוצק (תרשים 4), משתמשים בו לתמ"ג במצב מוצק כדי לבדוק את זיוק זווית הקסם.

תרשים 4. ספקטרום תמ"ג 79Br של KBr מוצק שמרה את לווייני הסיבוב המשמשים כמדד טיב זווית הקסם

ספקטרום 79Br של KBr מוצק

תרשים 5. ספקטרום תמ"ג 79Br של KBr ב-‎D2O‏

ספקטרום 79ברום

תכונות גרעין ה-79Br

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין3/2
שכיחות בטבע50.69%
תחום ההיסט הכימי‎600 ppm‌, בין 100 ל-500
יחס התדירויות (Ξ)25.053980%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)NaBr (0.01 M) ב-‎D2O‏
רוחב פס של חומר הייחוס648 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.0005
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית0.0403
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.0795
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית237
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר468
פרמטר רוחב פס‎1300 fm4

תמ"ג 81ברום

81Br (תרשים 6) הוא הגרעין ברום המועדף משום שהוא יותר רגיש ונותן סיגנלים צרים יותר מ-79Br.

תרשים 6. ספקטרה תמ"ג 81Br של KBr ב-‎D2O‏

ספקטרום 81ברום

תכונות גרעין ה-81Br

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין3/2
שכיחות בטבע49.31%
תחום ההיסט הכימי‎600 ppm‌, בין 100 ל-500
יחס התדירויות (Ξ)27.006518%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)NaBr (0.01 M) ב-‎D2O‏
רוחב פס של חומר הייחוס467 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.002
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית0.0491
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.0996
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית288
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר584
פרמטר רוחב פס‎920 fm4

מקורות

בטיחות

הוראת בטיחות: חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מאוד, יש להתייעץ עם נאמן בטיחות או כימאי לפני העבודה אתם . כאשר החומרים אינם מוכרים על נאמן הבטיחות או הכימאי לחפש בספרות המקצועית מידע בקשר אליהם. הממסים המשמשים לבדיקות תמ"ג הם ברובם דליקים ורעילים. TMS לדוגמא רעיל ודליק, יש להשתמש בכפפות ולעבוד במנדף. בחיוחד, ברומיד רעיל במנות גולות. מצבי חימצון אחרים רעילים: כבוש כפפות.