75ארסן (75As) הוא הגרעין פעיל תמ"ג היחיד של ארסן. יש לא רגישות בינונית והוא ארבע קוטבי בעל ספין 3/2 שנותן סיגנלים רחבים אפילו במולקולות קטנות (תרשים 1) בסביבות סימטריות פרוס על תחום היסט כימי רחב. עבור מולקולות אסימטריות וגדולות יותר, הסיגנלים רחבים מדי מכדי לראות בספקטרומטר רגיל. משתמשים בתמ"ג ארסן לחקור אניוני ארסן קטנים, ובשימוש בתכונות הרלקסציה שלהם, האינטרקציה עם מולקולות אחרות. לכל סוג של תרכובת ארסן יש תחום היסט כימי שלו (תרשים 2).

תרשים 1. ספקטרום תמ"ג 75As של Na3AsO4 ב-NaOD מרוכז

ספקטרום ארסן

תרשים 2. טווחי היסט כימי של ארסן

תווחי היסטים כימיים לתמג ארסן

דוגמה מעניינת היא נתרן ארסנט (Na3AsO4) שנותן סיגנלים רחבים מדי מכדי לראות בספקטרומטר רגיל בתמיסה נוטרלית אך נותן סיגנל רחב של 4 קילוהרץ בתמיסה אלקלית. הסיבה לכך היא האניות האסימטרי ‎HAsO42-‏ שנוצר בתמיסה נוטרלית.

ניתן לראות צימוד בין-גרעיני של 930 הרץ ל-19F ב-AsF6-

תכונות גרעין ה-75As

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין3/2
שכיחות בטבע100%
תחום ההיסט הכימי‎660 ppm‌, בין -369 ל-291
יחס התדירויות (Ξ)17.122614%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)(0.5 M NaAsF6 ב-CD3CN
רוחב פס של חומר הייחוס90 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.002
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית0.0254
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.0254
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית149
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר149
פרמטר רוחב פס‎1300 fm4

מקורות

בטיחות

הוראת בטיחות: חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מאוד, יש להתייעץ עם נאמן בטיחות או כימאי לפני העבודה אתם . כאשר החומרים אינם מוכרים על נאמן הבטיחות או הכימאי לחפש בספרות המקצועית מידע בקשר אליהם. הממסים המשמשים לבדיקות תמ"ג הם ברובם דליקים ורעילים. TMS לדוגמא רעיל ודליק, יש להשתמש בכפפות ולעבוד במנדף. במיוחד, תרכובות ארסן רעילים מאוד.