33גופרית (33S) הוא גרעין בעל רגישות נמוכה עם שכיחות טבעית נמוכה שנותן קווים רחבים מאוד מפורס על טווח היסט כימי רחב. 33S הוא גרעין עם ספין 3/2 לכן הוא ארבע קוטבי. כתוצאה מכך, סולפטים אי-אורגניים נותנים סיגנלים רחבים והסיגנלים של סולפטים וסולפיטים אורגניים קטנים ניתנים למדידה. ניתן לראות רק את הסולפידים הקטנים ביותר כמו CS2 (תרשים 1) בספקטרומטר רגיל. DMSO נותן סיגנל רחב מדי (עשרות קילוהרץ) מכדי לראות. בגלל הרגישות הנמוכה והסיגנלים הרחבים, לא משתמשים בתמ"ג 33S הרבה וכאשר משתמשים בה היא בעיקר לסופטים וסולפיטים. לכל סוג של גופרית יש תחום היסט הכימי שלו (תרשים 2).

תרשים 1. ספקטרום תמ"ג 33S של (NH4)2SO4 רווי ב-D2O ו-CS2 טהור שמראה רוחב קו גדל עם אסימטריית הסביבה

ספקטרום גופרית

תרשים 2. היסטים כימיים של גופרית בהתאם לסביבתם הכימית

תווחי היסטים כימיים לתמג גופרית

תכונות גרעין ה-33S

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין3/2
שכיחות בטבע0.760%
תחום ההיסט הכימי‎964 ppm‌, בין -674 ל-290
יחס התדירויות (Ξ)7.676000%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)(NH4)2SO4 רווי ב-D2O
רוחב פס של חומר הייחוס10 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.015
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית1.72 × 10-5
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר2.26 × 10-3
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית0.101
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר13.3
פרמטר רוחב פס‎61 fm4

בטיחות

הוראת בטיחות: חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מאוד, יש להתייעץ עם נאמן בטיחות או כימאי לפני העבודה אתם . כאשר החומרים אינם מוכרים על נאמן הבטיחות או הכימאי לחפש בספרות המקצועית מידע בקשר אליהם. הממסים המשמשים לבדיקות תמ"ג הם ברובם דליקים ורעילים. TMS לדוגמא רעיל ודליק, יש להשתמש בכפפות ולעבוד במנדף. במיוחד, פחמן דוגפריתית רעיל וגורם לסרטן: חבוש כפפות מגן ועבוד במנדף.