אין לארגון גרעינים פעילי תמ"ג בטבע בכמויות משמעותיות. בכל זאת, 39Ar הוא פעיל תמ"ג אך הוא רדיואקטיבי ומופיע בטבע בכמויות מיזעריות. מסנתזים את 39Ar מתגובה גרעינית של 39K עם נוטרונים מהירים. בגלל הקושי וחוסר תועלת של ניסוי 39Ar, לעולם לא עשו את זה. בכל זאת ניתן לחזות את תחונות באופן תיאורטי (תרשים 1). ל-39Ar יש ספין 7/2 לכן הוא ארבע קוטבי אך הוא תמיד נמצא בסביבה סימטרי ולכן לא צפוי התרחבות חריגה של הסיגנלים. הכימיה של ארגון מוגבל לפולרנים אנדוהדרליים. אין לנו ניסיון של 39Ar במעבדה שלנו ואין לנו את הציוד לסנתז או לעבוד איתו.

תרשים 1. תחומי היסט כימי של 39Ar לפי חיזוי תיאורטי

תווחי היסטים כימיים לתמג אלומיניום

תכונות גרעין ה-39Ar

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין7/2
שכיחות בטבע~0.000000000001%
תחום ההיסט הכימי‎110 ppm‌, בין -0 ל-110 (לפי תיאוריה)
יחס התדירויות (Ξ)~8.1222%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)גז 39Ar
רוחב פס של חומר הייחוס4 הרץ (לפי תיאוריה)
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.1 (לפי תיאוריה)
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית~1 × 10-16
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.0113
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית~6 × 10-13
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר66.3
פרמטר רוחב פס‎91 fm4

בטיחות

הוראת בטיחות: חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מאוד, יש להתייעץ עם נאמן בטיחות או כימאי לפני העבודה אתם . כאשר החומרים אינם מוכרים על נאמן הבטיחות או הכימאי לחפש בספרות המקצועית מידע בקשר אליהם. הממסים המשמשים לבדיקות תמ"ג הם ברובם דליקים ורעילים. TMS לדוגמא רעיל ודליק, יש להשתמש בכפפות ולעבוד במנדף. במיוחד, ארגון מחליף חמצן באוויר ומהווה סיכון חנק ו-39Ar הוא רדיואקטיבי.