תמ"ג טלור (Te)

הוראת בטיחות: חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מאוד, יש להתייעץ עם נאמן בטיחות או כימאי לפני העבודה אתם . כאשר החומרים אינם מוכרים על נאמן הבטיחות או הכימאי לחפש בספרות המקצועית מידע בקשר אליהם. הממסים המשמשים לבדיקות תמ"ג הם ברובם דליקים ורעילים. TMS לדוגמא רעיל ודליק, יש להשתמש בכפפות ולעבוד במנדף. בחיוחד, תרכובות טלור רעילות (LD50 2.5 מ"ג): כבוש כפפות מגן. דמתיל טלור נדיף ומסריח: לבוש ביגוד מגן ועבוד במנדף. כפפות לטקס לא מגנות.

תמ"ג טלור

לטלור (Te) יש שני גרעינים ספין חצי ברגישות בינוני ונמוך שנותנים סיגנלים חדים פרוס על תחום היסט כימי רחב מאוד. 125Te רגיש יותר וייתכן שהוא נותן סיגנלים חדים יותר מ-123Te (תרשים 1) לכן 125Te הוא הגרעין המועדף עבור טלור. משתמשים בתמ"ג טלור לחקור תרכובות אורגנוטלור, כמו טלורוזנתנון (תרשים 2), המבנה, הסימטריה ודינמיקה שלהן בנוסף לתרכובות טלור אי-אורגניות.

תרשים 1. השוואה בין תמ"ג 123Te ו-125Te של טלורוזנתנון

ספקטרום טלור

תרשים 2. מבנה המולקולרי של טלורוזנתנון

טלורוזנתנון

לכל סוג של תרכובת טלור יש תחום היסט כימי ייחודי (תרשים 3). היסט הכימי מאוד רגיש לריכוז וטמפרטורה.

תרשים 3. טווחי היסט כימי של תמ"ג טלור

תווחי היסטים כימיים לתמג טלור

חזרה לראש העמוד

תמ"ג 123טלור

123Te פחות רגיש ונותן סיגנלים קצת יותר רחבים (תרשים 4) מתמ"ג 125Te. לכן 123Te אינו גרעין הטלור המועדף.

תרשים 4. ספקטרום תמ"ג 123Te של טלורוזנתנון (0.1 M) ב-CDCl3

ספקטרום 123טלור

טלור מרבה להראות פיצולים מגרעינים אחרים 1H, 13C, 31P, וכו'. ניתן להפר את צימוד לפרוטון כמו בתרשים 4. הספקטרום הצמוד של טלורוזנתנון (תרשים 5) מראה צימוד תלת-קשרי ל-H1 (2J123Te,H) של 22.8 הרץ. צימוד לאורך טווח גדול יותר לא מופרד.

תרשים 5. ספקטרום תמ"ג 123Te של טלורוזנתנון (0.1 M) ב-CDCl3

ספקטרום 123טלור צמוד לפרוטון

חזרה לראש העמוד

תכונות גרעין ה-123Te

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין1/2
שכיחות בטבע0.89%
תחום ההיסט הכימי‎5800 ppm‌, בין -3400 ל-1400
יחס התדירויות (Ξ)26.169742%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)Me2Te (90%) ב-C6D6
רוחב פס של חומר הייחוס~3 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות ~2
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית1.64 × 10-4
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.018
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית0.961
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר108

חזרה לראש העמוד

תמ"ג 125טלור

125Te יותר רגיש ונותן סיגנלים קצת יותר חדים (תרשים 6) מתמ"ג 123Te. לכן 125Te הוא גרעין הטלור המועדף.

תרשים 6. ספקטרום תמ"ג 125Te של טלורוזנתנון (0.1 M) ב-CDCl3

ספקטרום 125טלור

טלור מרבה להראות פיצולים מגרעינים אחרים 1H, 13C, 31P, וכו'. ניתן להפר את צימוד לפרוטון כמו בתרשים 6. הספקטרום הצמוד של טלורוזנתנון (תרשים 7) מראה צימוד תלת-קשרי ל-H1 (2J125Te,H) של 39.0 הרץ. צימוד לאורך טווח גדול יותר לא מופרד.

תרשים 7. ספקטרום תמ"ג 125Te של טלורוזנתנון (0.1 M) ב-CDCl3

ספקטרום 125טלור צמוד לפרוטון

הצימוד לטלור נראה כלווינים קצת רחבים בספקטרום פרוטון וקל לזהות אותם כסיגנלים של אי טיהורים בטעות. הם מופיעים כלוויינים משום השכיחות הטבעית של 125Te היא רק 7.07%. השכיחות הטבעית של 123Te כה נמוכה שלא מבחינים בצימוד ממנו בספקטרום פרוטון. צימוד ל-13C מופיע כלוויינים קטנים בספקטרום 125Te (תרשים 8). במקרה זה הצימוד נראה עד שלושה קשרים. קבועי צימוד חד-קשריים הם בערך 270 הרץ, צימוד דו- ותלת-קשריים נעים בין 10 ל-75 הרץ ולטווח ארוך יותר הם פחות מ-10 הרץ.

תרשים 8. ספקטרום תמ"ג 125Te של טלורוזנתנון (0.1 M) ב-CDCl3 שמראה לוויינים כתוצאה מצימוד ל-13C

ספקטרום 125טלור צמוד לפחמן

כמו כן, ניתן לראות צימוד לפחמן כסיגנלי לוויין בספקטרום תמ"ג 13C (תרשים 9).

תרשים 9. ספקטרום תמ"ג 13C עם הפרת צימוד מפרוטון של טלורוזנתנון (0.1 M) ב-CDCl3 שמראה לוויינים כתוצאה מצימוד ל-125Te

ספקטרום 13C צמוד ל-125Te

חזרה לראש העמוד

תכונות גרעין ה-125Te

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין1/2
שכיחות בטבע7.07%
תחום ההיסט הכימי‎5800 ppm‌, בין -3400 ל-1400
יחס התדירויות (Ξ)31.549769%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)Me2Te (90%) ב-C6D6
רוחב פס של חומר הייחוס1.5 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות ~2
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית2.28 × 10-3
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר0.0322
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית13.4
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר190

חזרה לראש העמוד

מקורות

 1. B. Kohne, W. Lohner, K. Praefcke, H. J. Jakobsen and B. Villadsen, "Spectroscopic investigations XVII. 77Se and 125Te NMR resonances of some selenol and tellurol esters", J. Organometal. Chem., 166, 373-377 (1979).
 2. W. W. Du Mont and H. J. Kroth, "Tellurium-125 NMR shifts and Te-P coupling constants of phosphine tellurides, tellurophosphines, and tellurophosphine complexes" Z. Natur. B, 36B, 332-334 (1981).
 3. D. H. OwBrien, N. Dereu, R. A. Grigsby, K. J. Irgolic and F. F. Knapp Jr., "Tellurium-125 chemical shifts of symmetric and unsymmetric dialkyl ditellurides", Organometal., 1, 513-517 (1982).
 4. W. Mazurek, A. G. Moritz and M. J. O'Connor, "Tellurium-125 NMR and mass spectra of dithiotellurides", Inorg. Chim. Acta, 113, 143-146 (1986).
 5. M. R. Detty, W. C. Lenhart, P. G. Gassman and M. R. Callstrom, "X-ray photoelectron spectroscopy and tellurium-125 NMR studies of organotellurium compounds. II. Oxatellurolylium halides and dioxatellurapentalenes and theis products of oxidative halogen addition", Organometal., 8, 866-870 (1989).
 6. B. Bildstein, K. J. Irgolic and D. H. Orien, "A tellurium-125 study of lithium alkane- and arentellurolates", Phosphorus and Sulfur and the Related Elements, 38, 245-256 (1987).
 7. W. A. Herrmann and H. J. Kneuper, "Multiple bonds between main group elements and transition metals. LIII. Tellurium-125 and selenium-77 NMR of transition metal complexes with naked tellurium or selenium bridging ligands", J. Organometal. Chem., 348, 193-197 (1988).
 8. W. Nakanishi, S. Hayashi, H. Tukada and H. Iwamura, "Structural studies of halogen adducts of diorganyl chalcogenides in solutions by proton, carbon-13, selenium-77 and tellurium-125 NMR", J. Phys. Org. Chem., 3, 358-368 (1990).
 9. L. A. Silks III, J. D. Odom and R. B. Dunlap, "Synthesis and 125-tellurium NMR spectroscopy of α-tellurocarbonyl compounds and derivatives", Synth. Comm., 21, 1105-1119 (1991).
 10. R. U. Kirss and D. W. Brown, "Ligand-exchange reactions on organotellurides by 125Te NMR spectroscopy", Organometal., 10, 3597-3599 (1991).
 11. H. Duddeck and A, Bialiass, "Substituent effects and stereochemistry in 125Te NMR spectroscopy. Diorganyltellurium dihalides and some tellurides and ditellurides", Magn. Reson. Chem., 32, 303-311 (1994).
 12. I. P. dA. Campos, H. A. Stefani, L. C. Roque, M. A. Montoro and A. L. Braga, "The γ-cis effect in the tellurium-125 nuclear magnetic resonance spectroscopy of susbstituted vinylic tellurides", J. Chem. Res., Syn., 112-113 (1995).
 13. A. Levy, U. P. Biedermann, S. Cohen and I. Agranat, "Selenium and tellurium tricycles. Conformational effects on 77Se and 125Te NMR spectra", Phosphorus Sulfur Silicon Rel. Elem., 136-138, 139-142 (1998).
 14. S. Saito, J. Zhang, K. Tanida, S. Takahashi and T. Koizumi, "A systematic 125Te NMR study of organotellurium compounds: the effect of oxidation states and substituents", Tetrahed., 55, 2545-2552 (1999).

חזרה לראש העמוד

טלור, שירות התמ"ג שלנו, 123Te, תכונות 123Te, 125Te, תכונות 125Te, מקורות, תמ"ג 1D, שיטות תמ"ג, תזרה לדף הבית

©Roy Hoffman and Yair Ozery, The Hebrew University, Revised 2011-07-20T011:14+03