היכולת של תמ"ג להבחין בהבדלים העדינים בסידורים המרחביים המולקולריים הופכת אותה לשיטה מושלמת לזיהוי החומר שלך.

השתמש בשירות התמ"ג שלנו

סידור מרחבי מולקולרי

ספקטרוסקופיית תמ"ג היא מתאימה ביותר לקביעת קשרים בין אטומים בתוך מוקלולה ומתוך כך פענוח השלם של המולקולה. מהפרמטרים של הספקטרום ניתן לפענח ולהסיק על תכונות החומר.

תרשים 1. ספקטרומי תמ"ג שונים לחלוטין, וכתוצאה השינוי קל בסידור המרחבי כמו ההבדל בין התמרת מטה ו-פרה

השוואה בין ספקטרומים של התמרת מטה ופרה

השתמש בשירות התמ"ג שלנו

HPLC ו-GC-MS לא עובדים? נסה תמ"ג

אם אין הבדל גדול במשקל המולקולרי או במקרה שיש תגובה עם הממס, HPLC ו-GC-MS לא יבדיל בין החומרים השונים. במקרים אלו תמ"ג יכול להציל אותך במיוחד עבור איזומרים ושנוים קלים בהתמרה .

תרשים 2. HPLC לא מסוגל להפריד בין חומרים דומים

HPLC בלתי מופרדת

בדוגמה למטה, שני איזומרים דומים מאוד (אנומרים) של 2-פלואורו-2-דיוקסיגלוקוז מופרדים בעליל בעזרת 19F NMR.

תרשים 3. תמ"ג יכולה!

הפרדה בין חומרים דומים בעזרת תמג

השתמש בשירות התמ"ג שלנו