תרשים 1. המבנה כולל שלד ומיספו

12,14-דיטיבוטילבנזו[g]קריסן

תרשים 2. המבנה כולל מימנים

12,14-דיטיבוטילבנזו[g]קריסן