תמ"ג מוליבדן (Mo)

הוראת בטיחות: חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מאוד, יש להתייעץ עם נאמן בטיחות או כימאי לפני העבודה אתם . כאשר החומרים אינם מוכרים על נאמן הבטיחות או הכימאי לחפש בספרות המקצועית מידע בקשר אליהם. הממסים המשמשים לבדיקות תמ"ג הם ברובם דליקים ורעילים. TMS לדוגמא רעיל ודליק, יש להשתמש בכפפות ולעבוד במנדף. בחיוחד, יתכן שמלחי מוליבדן רעילים.

תמ"ג מוליבדן

kמוליבדן (Mo) יש שני גרעינים פעילי תמ"ג ויש לו תחום היסט כימי רחב מאוד., 95Mo ו-97Mo, הם שניהם ארבע קוטביים אבל 95Mo נותן סיגנלים חדים בתרכובות קטנות. 95Mo מועדף משום שהוא יותר רגיש ונותן סיגנלים חדים הרבה יותר ביחס ל-97Mo (תרשים 1). משתמשים בתמ"ג מוליבדן לחקור תרכובות מוליבדן, ובעזרת הרלקסציה שלו, קישור למוקולות גדולות יותר.

תרשים 1. השוואה בין האיזוטופים של רובידיום בתנאים דומים עבור Na2MoO4 (1 M) ב-D2O

ספקטרום מוליבדן

לשני האיזוטופים אותם היסטים כימיים (תרשים 2).

תרשים 2. טווחי היסט כימי של תמ"ג מוליבדן

תווחי היסטים כימיים לתמג מוליבדן

חזרה לראש העמוד

תמ"ג 95מוליבדן

(95Mo) 95מוליבדן הוא גרעין בעל ספין 5/2 ולכן הוא ארבע קוטבי. כתוצאה מכך הסיגנל מתרחב עם אסימטריית הסביבה אבל סיגנלים חדים מאוד (תרשים 3) נראות בתרכובות קטנון עם אטום אחד של מוליבדן משום שמומנט הארבע קוטב קטן מאוד. תרכובות גדולות יותר (עם 2 עד 4 מוליבדנים) נותנים סיגנלים ברוחב מאות עד אלפי הרץ. 95Mo יותר רגיש ונותן סיגנלים חדים הרבה יותר מ-97Mo ולכן 95Mo הוא הגרעין המועדף לתמ"ג מוליבדן אלא אם חוקרים העשרה איזוטופית.

תרשים 3. ספקטרה תמ"ג 95Mo של Na2MoO4 (1 M) ב-D2O

ספקטרום 95מוליבדן

מאחר שלמוליבדן יש תחום היסט כימי כה רחב ו-95Mo נותן סיגנלים חדים, ניתן להבחין בכל תופעה קטנה ביותא כמו בסקטרום בתרשים 4 כאשר ההחלפה של 32S ב-34S גורם להופעת סיגנלים נוספים.

תרשים 4. ספקטרה תמ"ג 95Mo של (Et4N)2MoS4 ב-D2O

תופעות איזוטופיות בספקטרום 95מוליבדן

חזרה לראש העמוד

תכונות גרעין ה-95Mo

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין5/2
שכיחות בטבע15.92%
תחום ההיסט הכימי‎4300 ppm‌, בין -2300 ל-2000
יחס התדירויות (Ξ)6.516926%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)2 M Na2MoO4 ב-D2O
רוחב פס של חומר הייחוס0.52 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.81
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית5.21 × 10-4
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר3.27 × 10-3
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית3.06
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר19.2
פרמטר רוחב פס‎1.5 fm4

חזרה לראש העמוד

תמ"ג 97מוליבדן

(97Mo) 97מוליבדנום הוא גרעין בעל ספין 5/2 ולכן הוא ארבע קוטבי. כתוצאה מכך הסיגנל מתרחב עם אסימטריית הסביבה. הוא פחות רגיש רגיש ונותן סיגנלים רחבים יותר (תרשים 5) מ-95Mo ולכן 87Rb הוא לא הגרעין המועדך לתמ"ג מוליבדנום.

תרשים 5. ספקטרה תמ"ג 97Mo של Na2MoO4 (1 M) ב-D2O

ספקטרום 97מוליבדן

חזרה לראש העמוד

תכונות גרעין ה-97Mo

(הסברים נוספים)

תכונהערך
ספין5/2
שכיחות בטבע9.55%
תחום ההיסט הכימי‎4300 ppm‌, בין -2300 ל-2000
יחס התדירויות (Ξ)6.653695%
חומר יחוס (נקודת אפס יחסית)2 M Na2MoO4 ב-D2O
רוחב פס של חומר הייחוס42 הרץ
זמן התפוגה T1 של חומר הייחוסשניות 0.007
רגישות יחסית ל-1H בשכיחות טבעית3.28 × 10-4
רגישות יחסית ל-1H כאשר מועשר3.43 × 10-3
רגישות יחסית ל-13C בשכיחות טבעית1.96
רגישות יחסית ל-13C כאשר מועשר20.5
פרמטר רוחב פס‎210 fm4

חזרה לראש העמוד

מקורות

 1. O. Lutz, A. Nolle and P. Kroneck, "Use of 95Mo NMR for identification of molybdenum (VI) chalcogenide anions in aqueous solution", Z. Naturforsch. A, 32, 505-506 (1977).
 2. A. F. Masters, R. T. C. Brownlee, M. J. O'Connor, A. G. Wedd and J. D. Cotton, "Molybdenum-95 nuclear magnetic resonance. Applications to substituted carbonyls", J. Organometal. Chem., 195, C17-C20 (1980).
 3. P. Kronech, O. Lutz and A. Nolle, "NMR investigations of 17O, 33S, 95Mo, and 97Mo in thiomolybdates", Z. Naturforsch. A, 35, 226-229 (1980).
 4. S. Dysart, I. Georgii and B. E. Mann, "Molybdenum-95 NMR spectra of some molybdenum carbonyl and related compounds", J. Organometal. Chem., 213, C10-C12 (1981).
 5. G. M. Gray and R. J. Gray, "Synthesis and a multinuclear spectroscopic study of some Mo(CO)2(PPh2XR) (X = O, NH; R = 1-4 carbon alkyls) complexes. Steric effects on 31P and 95Mo chemical shifts", Organometal., 2, 1026-1031 (1983).
 6. S. F. Gheller, T. W. Hambley. R. T. C. Brownlee, M. J. O'Connor , M. R. Snow and A. G. Wedd, "Applications of molybdenum-95 NMR spectroscopy. 7. Studies of metal-metal bonded systems including aqueous molybdenum(IV) and molybdenum(V). Crystal and molecular structure of Na2[Mo3O4((O2CCH2)2NCH3)3].7H2O", J. Am. Chem. Soc., 105, 1527-1532 (1983).
 7. J. W. Faller and B. C. Whitmore, "Analysis of conformation isomers of molybdenum allyl complexes using 95Mo NMR spectroscopy", Organometal., 5, 752-755 (1986).
 8. J. C. Green, R. A. Grieves and J. Mason, "Molybdenum-95 and carbon-13 nuclear magnetic shielding and bonding relationships in sandwich complexes", J. Chem. Soc. Dalton Trans., 1313-1316 (1986).
 9. E. C. Alyea, A. Malek and J. Malito, "95Mo NMR studies of some carbonylate anions", Polyhedron, 5, 403-406 (1986).
 10. C. G. Young, M. Minelli, J. H. Enemark, W. Hussain, C. J. Jones and J. A. McCleverty, "A molybdenum-95 and nitrogen-14 nuclear magnetic resonance study of six-co-ordinate hydrotris(3,5-dimethyl-1-pyrazoyl)borate complexes containing a sixteen-electron {Mo(NO)}4 core", J. Chem. Soc. Dalton Trans., 619-621 (1987).
 11. E. C. Alyea and A. Somogyvari, "Molybdenum-95 nuclear magnetic resonance studies on disubstituted molybdenum(0) carbonyls", Can. J. Chem., 66, 397-400 (1988).
 12. H, Schumann, J. H. Enemark, M. J. Labarre, M. Bruck and P. Wexler, "95Mo NMR investigation on cationic [C5H5Mo(CO)2L2]BF4 complexes (L = group 15 donor ligands)", Polyhedron, 10, 665-671 (1991).
 13. T. C. Wong, Q. Huang, N. Zhu and X. Wu, "95Mo NMR studies of five heterometallic trinuclear incomplete cubane-like clusters", Polyhedron, 16, 2987-2990 (1997).

חזרה לראש העמוד

מוליבדן, שירות התמ"ג שלנו, 95Mo, תכונות 95Mo, 97Mo, תכונות 97Mo, מקורות, תמ"ג 1D, שיטות תמ"ג, תזרה לדף הבית

©Roy Hoffman and Yair Ozery, The Hebrew University, Revised 2011-07-11T015:41+03