תרשים 1. המבנה כולל שלד ומיספו

אתילבנזן

טבלה 1. סימון חילופי

מספר אטוםשם חילופי
1איפסו, רבעוני
2אורתו
3מטה
4פרה
1'מתילן
2'מתיל

תרשים 2. המבנה כולל מימנים

אתילבנזן