המבנה של אתילבנזן

תרשים 1. המבנה כולל שלד ומיספו

אתילבנזן

טבלה 1. סימון חילופי

מספר אטוםשם חילופי
1איפסו, רבעוני
2אורתו
3מטה
4פרה
1'מתילן
2'מתיל

תרשים 2. המבנה כולל מימנים

אתילבנזן

חזרה לראש העמוד

אתילבנזן, שירות התמ"ג שלנו, שיטות תמ"ג, חזרה לדף ראשי

©Roy Hoffman and Yair Ozery, The Hebrew University, Revised 2010-11-24T15:47+02