בקרת איכות חיונית לתהליך. בלעדיה אתה לעולם לו יודעים מה חד לך. תמ"ג יכולה לעזור לך. מספמשים בתמ"ג בתעשיית תרופות ורפאוה לצורך בקרת איכות, מחקר ופיתוח.

השתמש בשירות התמ"ג שלנו

גילוי זיהומים

תמ"ג 1H היא שיטה טובה לגילוי וכימות שריות ממס כמו מתנוח, DMF, וממס מינרלי בתוצר שלך. תמ"ג 1H שגרתית מודד את כמות האי טהרה בדיוק יחסי של 10%. בעת הצורך ניתן להשיג דיוק יחסי של ‎1%‌ על ידי ניסוי כמותי.

תרשים 1. ספקטרום שמראה אי טיהור של מתנול

ספקטרום שמראה סרידי ממס

מבחינים בשיטה זו באופן שגרתי שרידי ממס כמו ממס מינרלי, ‌DMF‏, מתנול, אתנול ודיוקסן. משתמשים באינטגרציה על מנת למדוד את ריכוז הזיהום. בדומה לעיל (תרשים 1) האינטגרל של התוצר מנורמל לאחד לפרוטון (מילה טכנית בתמ"ג לאטום מימן) בתוצר. אינטגרל של סיגנל המתנול הוא ‎1.41%‌ מזה אך, מאחר שהוא מייצג שלושה פרוטונים של מתיל, הוא מראה ריכוז מולרי של ‎0.47%‌ ביחס לתוצר העיקרי. הטבלה נותן היסטים כימיים של שרידי ממס שכיחים (למידע נוסף ראה ‌H. E. Gottleib, et al., J. Org. Chem., 62, 7512 (1997)‎).

טבלה: היסטים כימיים (ppm) של שרידי ממס

סרידי ממס ב-CDCl3 ב-D2O ב-DMSO-d6
חומצה אצטית 2.10 2.08 1.91
אצטון 2.17 2.22 2.09
ציקלוהקסן 1.43 1.40
דיוקסן 3.71 3.75 3.57
DMF 2.88, 2.96, 8.02 2.85, 3.01, 7.92 2.73, 2.89, 7.95
אתנול 1.25, 3.72 1.17, 3.65 1.06, 3.44
מתנול 3.49 3.34 3.16
ממס מינרלי 0.88-1.26 0.89-1.25

כמויות קטנות של חומרים דומים לתוצר בולטים בדרך כלל בספקטרום התמ"ג. זה היתרון המובהק של תמ"ג על HPLCשמבחין בכלורינציה של אתילבנזן עם כלורופורם. כאשר המטרה היא הבחנה בתוצרי לוואי. תרשים 2 מראה יישום של השיטה.

תרשים 2. ספקטרום המראה אי טהרים באתילבנזןFig. 2. Spectrum showing impurities in ethylbenzene

ספקטרום שמראה סרידי אי-טהרים

השתמש בשירות התמ"ג שלנו

טוהר אננטיומרי (אופטי)

תרשים 3. אננטיומרי הם מולקולות המשקפים את עצמם

Enantiomers

תמ"ג לא יכול להבחין באננטיומרים טהורים אך יכול להפריד בין דיאסטריומרים. אם יש יותר ממרכז כירלי אחד במולקולה שלך, ניתן להבחין ביותר ממין אחד. לדוגמה של שני מרכזים כירליים יהיה ארבע איזמרים אופטיים: ‌RR‏, ‌RS‏, ‌SR‏ ו-‌SS‏. מאלה RR הוא אננטיומר של SS ו-RS הוא אננטיומר של SR. אולם RS ו-SR הם גיאסטריומרים של RR ו-SS ונותנים ספקטרומים שונים. לכן שני קבוצות של סיגנלים יופיעו בספקטרום התמ"ג אם כל ארבע איזוטופים אופטיים נוכחים.

תרשים 4. דיאסטריומרים הנובעים משני מכרזים כירליים אינם משקפים את עצמם

Diastereomers

אם יש רקמרכז כירלי אחד האיזומרים האופטיים הם אננטיומרים ויתנו רק קבוצה אחד של סיגנלים. כדי להפריד אותם, ניתן להוסיף חומר מצמיד כירלי כמו ציקלודקסטרין שיצור תצמיד בעל שני מרכזים כירליים שהופך את האננטיומרים בדוגמה לדיאסטריומרים שנותנים שתי קבוצות של סיגנלים. ניתן להשתמש בזה להבחין האם החומר תערובת ראצמת כמו בתרשים 5 או שמא הוא אננטיומר טהור.

תרשים 5. פיצול סיגנל תמ"ג ביצירת תרכובת של דיאסטריומרים בתוספת ציקלודקסטרין

פיצול הספקטרון בעזרת ציקלודקסטרין

השתמש בשירות התמ"ג שלנו

טוהר איזוטופי

תמ"ג אלופה בהבחנת בהתמרה איזוטופיות. אם אתה עובד עם החלפה איזוטופית נקודתית, תמ"ג הוא השיטה לבקרת איכות. בדוגמה למטה סיגנל המתיל נעלם מספקטרום ה-1H ומופיע בספקטרום ה-2H. ניתן להשתמש בזה להבחין גם בהתמרות איזוטופיות אחרות: ‌13C‎ ,‌15N‎, וכו'.

תרשים 6. ספקטרומים המראים דוטרציה מקומית מוצלחת

ספקטרומים המראים דוטרתיה מקומית

השתמש בשירות התמ"ג שלנו