זכויות יוצרים ותנאי שימוש

אתר המעבדה לתמ"ג של האוניברסיטה העברית הוא © רוי הופמן, האוניברסיטה העברית בירושלים. הרשות נתונה להשתמש בתוכן האתר למעט לרווח כספי.

בטיחות: חלק מהחומרים המוזכרים כאן מסוכנים מעוד. התייעץ עם כימאי מוסמך לפני שמשתמשים בהם. על כימאים מוסמכים לבדוק את הספרות השייכת לבטיחות החומרים לפני שנותנים ייעוץ על חומרים שהם לא מכירים. ממסי תמ"ג רעילים ורובם דליקים.

הסרטונים על מילוי קריאוגנים שייכים לברוקר ושמורים כאן לבקשת ובאישור החברה. לברוקר האחריות הבלעדית על תוכן הבטיחותי של הסרטונים. בנוסף למשקפי מגן, האוניברסיטה העברית ממליצה על שימוש במגן פנים כאשר עובדים עם קריאוגנים.

השימוש באתר מותנה בידיעת המשתמש שהאוניברסיטה אינה אחראית בשום אופן לתוצאות מחקר או כל שימוש אחר של האתר כולל התוכנה ומידע על בטיחות שיש בו. המשתמש מסכים לספק הסעה על חשבונו או לשלם את המחיר של מונית בתוספת 25% מהאוניברסיטה וחזרה אליה ולשלם לפי תעריף הייעוץ עבור הזמן שכל חבר צוות המעבדה נעדר מהמעבדה ותוספת זמן הכנה לכל חבר צוות שזומן להעיד בבית דין או בבית משפט בגין שימושו באתר.

למידע נוסף נא ליצור קשר עם דר' רוי הופמן, המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, טל' 026585327, דוא"ל thenmrlab@gmail.com