הנחיות

הנחיות

הנחיות לסטודנטים – סמינריון שנה א' – אתגר (69161)

הנחיות למנחים – סמינריון שנה א' – אתגר (69161)

הנחיות לתלמידים – סמינריון שנה ב' – אתגר (69327) (כנ"ל)

מתכונת להצעת מחקר מסכמת לקורס: סמינריון שנה ב' – אתגר (69327) (כנ"ל)

הנחיות למנחים – סמינריון שנה ב' – אתגר (69327) (כנ"ל)

הנחיות לתלמידים – מפגש מודרך עם המחקר הכימי – שנה ג' – אתגר (69612)

מתכונת לכתיבת עבודה מסכמת בקורס: "מפגש מודרך עם המחקר הכימי" (69612)

הנחיות למנחים – "מפגש מודרך עם המחקר הכימי" (69612)